image
Пирамида Маса аквариум
image
Аквариуми в детските градини
image
Астронотуси В наличност.
image
Цихлиди Собствено производство.

image

Маса аквариум

Представяме Ви нашата Бар маса Аквариум - Пирамида. Размерите на аквариума са 110 х 60 х 20 см и е избработен от 10мм стъкло. Пирамидата е напълнена до върха с вода и е свързана изцяло с масата под нея. Това е Хеопсовата пирамида в умален мащаб. За аранжировката сме използвали драконов камък (Ohko stone) и сме изградили планина, чийто връх се издиха под пирамидата. Грунда под растенията е ADA Aqua Soil Amazonia, а останалият е декоративен жълт кварц.Осветлението е комбинирано - основно дневна светлина и за два часа се включва металхалоген 75W. окачен за тавана на помещението. Филтрацията е външен филтър 2000 литра на час. Всички тръби са скрити в аранжировката и в аквариума не се вижда никаква техника и пластмаса, а само природни елементи. Има включена CO2 система. Аквариума седи върху стойка от 10 мм стъкло облечена с огледало бронзе. Видовете растения, които сме ползвали са: Micranthemum monte carlo, Мicrosorum pteropus needle leaf, Мicrosorum mini, Аnubias nana petite, Nymphaea lotus и Monosolenium tenerum. Обитателите са: Неонки (Paracheirodon innesi), Гупи, скариди Ред чери и Аманови. Всичко това е изработено от нас AquaMakerBg /Петър Дудин и Веселин Дудин/.

 
We hereby present you our bar table aquarium - the Pyramide.
The aquarium's dimensions are 110 x 60 x 20 cm. and it is
made from 10 mm glass.The Pyramid is filled to the top with water and it is connected entirely to the table below it.
This is the Cheops pyramid in smaller scale.For the arrangement we used
dragon stone (Ohko stone) and we've build a mountain whose top rises underneath the pyramid.
The substrate beneath the plant life is ADA Aqua Soil Amazonia and the rest of it is decorated with yellow sand.
The lighting is a combination between daylight and a two hour period in which we use metal halide 75W suspended on the ceiling.For filtration we use an 2000 l/h filter.All pipes and plastic in the aquarium are properly hidden - all you can see are the natural elements.
There is a powered up CO2 system. The aquarium sits on a table of 10 mm glass covered with a bronze mirror.
The types of plants that we used are: Micranthemum monte carlo, Microsorum pteropus needle leaf,
Microsorum mini, Anubias nana petite, Nymphaea lotus and Monosolenium tenerum.
The inhabitants are: Paracheirodon innesi, Guppy, Red cherry and Amano shrimp.
All this was made by us at AquaMakerBg / Petar Dudin and Veselin Dudin /
коментара

Търсене

Последни ъпдейти

Нови аквариуми

Нови аквариуми Нови аквариуми
Нови аквариуми са добавени в галерията със завършени проекти на луксозни аквариуми.
Прочетете още...

Водни растения

Водни растения Водни растения
Добавихме каталог с водните растения, които развъждаме и предлагаме в магазина. 
Прочетете още...